In English

Molekylär termisk lagring av solenergi. Syntes av norbornadien

Molecular solar thermal energy storage. Synthesis of norbornadiene

Ismar Gutic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09. Den ändrades senast 2018-07-09

CPL ID: 255582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek