In English

Development of a method for acceleration of lipid oxidation in pulp

Emilia Artursson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09. Den ändrades senast 2018-07-09

CPL ID: 255580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek