In English

Bioorthogonal design of cancer cell death inducing molecular chimeras

Bioortogonal design av cancercelldöd. inducerande molekylära chimairor

Rickard Lindroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09.

CPL ID: 255579

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek