In English

Designing a transportation solution: For bikes, inside a car

Malin Eriksson ; Elin Franzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255575

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek