In English

Influence of electrical conductivity on the electroosmotic dewatering of cellulose nanocrystals

Erik Kullberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255574

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek