In English

Kraft cooking of Eucalyptus Urograndis. An investigation of the delignification kinetics of eucalyptus wood

Anders Ahlbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 77 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06.

CPL ID: 255573

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek