In English

Kraft cooking of Eucalyptus Urograndis. An investigation of the delignification kinetics of eucalyptus wood

Maria Bohman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 77 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255572

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek