In English

Simulation of transient thermal situation in hill driving using CFD. The development and use of a CFD Semi-Transient method

Guilia Morello
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255569

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek