In English

Modelling and optimization of an aldolization system

Marcus Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 55 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255567

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek