In English

Pulse shaping of radar transmitters - Compensation of memory effects through digital pre-distortion

Lowisa Hanning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX027/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek