In English

Usage of UWB sensors for people collision avoidance at construction sites

Mattias Gudjonsson ; Anton Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX081/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek