In English

Augmenting semantic segmentation data using generative adversarial networks

Jakob Lindqvist ; Per Nilsson Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX032/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06.

CPL ID: 255560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek