In English

Design of Gap waveguide antenna system for 77 GHz automotive radar

Hanna Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX079/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-06. Den ändrades senast 2018-07-06

CPL ID: 255559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek