In English

Turnkey vs Management Contracting

Jan Stenis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255537

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek