In English

Konceptutveckling för främjande av interpersonell kommunikation i konferenssammanhang

Klara Genberg ; Daniella Hedlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255535

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek