In English

Longitudinal trajectory estimation for lane change assist

Dandan Ge ; Anders Hjelmström Sarvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX054/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek