In English

Communicating rein forces: For efficient and safe training

Klara Dahlstedt ; Therése Warberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255526

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek