In English

Additive manufacturing phenomena:cause and effect on value innovation

Karl-Johan Bengtsson ; Hannes Karlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255525

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek