In English

The technical feasibility of providing passenger Wi-Fi with 60 GHz WiGig networks on board trains

Rikard Reinhagen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX074/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek