In English

Crack detection for brake discs

Sivan Poules
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX063/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05.

CPL ID: 255521

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek