In English

Second Row Comfort and Safety in Level 3-4 Autonomous Vehicles

Falk Caroline ; Ida Geschwind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255520

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek