In English

Undersökning av samt konceptframtagning för källsortering i parkmiljö

Gabriella Hammarlund ; Hanne Snedsböl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek