In English

FE Modelling of Steel Blind Rivets for Strength, Fatigue and Crash Applications

Siri Rydman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 66 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek