In English

AFFORDABLE HOUSES. A NEW WAY TO GET MORE PEOPLE TO AFFORD A HOUSE

Christoffer Holmström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-05. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek