In English

Utformning av beslutsunderlag på samhällsnivå

Jan Stenis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-07-04

CPL ID: 255475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek