In English

Enhance the user's experience for adoption of future cars

Lisa Lindqvist ; Mahilda Sörvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-10-02

CPL ID: 255470

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek