In English

Diagnosis Support using AI: Human-AI Interaction and User Experience in a Digital Healthcare Platform

Erik Björnör ; Tobias Wollter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-07-04

CPL ID: 255468

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek