In English

Identifying opportunities for sustainable behaviour

Sara Bolin ; Julia Stensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-07-04

CPL ID: 255466

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek