In English

Vägskyltsdetektion i OpenCV med Haar och LBP

Road sign Recognition in OpenCV using Haar and LBP

Pontus Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-10-04

CPL ID: 255465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek