In English

Värmepump för elbil

Heat Pump for an Electric Car

Carl Larsson ; Marcus Vikén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-10-25

CPL ID: 255462

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek