In English

Automatiserad ground truth av radar- och kamerasystem

Automatic Ground Truth of Radar and Camera System

Henrik Gunnarsson ; John Roth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-04. Den ändrades senast 2018-07-04

CPL ID: 255461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek