In English

Determining sensor solution enabling future autonomous vehicles

Determining sensor solution enabling future autonomous vehicles

Kristoffer Kristiansson ; David Kvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-03. Den ändrades senast 2018-08-30

CPL ID: 255410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek