In English

Design for Exchange: Developing guidelines and exploring opportunities to design a tent for circularity

Elin Hagman ; Lisa Wendt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-03. Den ändrades senast 2018-07-03

CPL ID: 255408

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek