In English

Software maintenance for Discrete-Event Simulation Models

Software maintenance for Discrete-Event Simulation Models

Andreas Lu ; Yuli Hua
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-02. Den ändrades senast 2018-07-02

CPL ID: 255393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek