In English

Mapping barriers in intermodal transportation

Gabriella Eriksson ; Marina Yaruta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 128 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255386

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek