In English

Collaborating to improve Healthcare: A case study

Florence Ducler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:105, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255381

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek