In English

Online model adaptation for optimal control of HEVs

Gina Bjelkenstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX046/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek