In English

Adapting the urban metabolism analyst model for practical use within local authorities

Louise Eliasson ; Magdalena Johnson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 86 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek