In English

Control of algorithms in industry 4.0

An explorative study on the application of control mechanisms on algorithms in industry 4.0.

Maria del Carmen Espejel Carrión ; Simon Risberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:096, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255375

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek