In English

Carla: En samåkningstjänst för resor till och från jobbet

Carla: A ridesharing servce for commuters

Elias Lind ; Johannes Kjellberg ; Oscar Hansson ; Luka Mrkonjic ; Louise Hultén ; Anton Lindegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255374

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek