In English

Big Pharma Divestitures Activities, Trends & Strategies

Viktor Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:092, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek