In English

Visualisering av energikonsumtion i fullt elektriska lastbilar

Visualization of energy comsumption in electric trucks

Daniela Frölich ; Gustav Erhardsson ; Jonathan Wahlund ; Eric Elinder ; Andreas Niklasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek