In English

Utveckling av matavfallskärl för dagligvaruhandeln

Development of food waste containers for grocery stores

Sara Jonason ; Theodor Hennings ; Olle Collinder ; Olle Lindhén ; Anna Brunzell ; Hanna Edvardsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255368

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek