In English

Design, construction and evaluation of a distributed 48 V inverter for a mild hybrid vehicle

Carl Tisell ; Usman Tariq
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek