In English

Combined onboard charger and DC-DC converter design in a plug-in hybrid vehicle

Jiaao Tong ; Mingzhi Xue
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-29. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255363

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek