In English

Framtidens klassrum

Classrooms of tomorrow

Stina Wenger ; Linnéa Lidander ; Vendela Stenson ; Linnea Olsson ; Evelina Ekholm ; Mio Gereben
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255359

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek