In English

Framtagning av en innovativ lösning för tillvaratagande av näring ur humanurin

Development of an innovative solution for preserving of nutrions in human urine

Louise Enberg ; Victor Öberg ; Michelle Fransson ; Jaquline Hultman ; Anna Einarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek