In English

STAN trainer - An interactive training tool for assessing cardiotocography traces with and without ST analysis, focusing on fetal physiology

Berglind Fridriksdottir ; Sigrun Helga Davidsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX049/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255357

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek