In English

A new circularly polarized biconical horn for spacecraft TT&C

Simon Olvhammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX072/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255354

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek