In English

Evaluation and comparison of single-phase and three-phase full-bridge topologies for a 50 kW fast charger station

Nadia Hassanzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255353

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek